An der Grenze
Na hranici
Ihren Paß bitte. Vá¹ pas, prosím.
Bitte Ihre Autopapiere Prosím Va¹e papíry od auta.
Ihr Paß ist nicht mehr gültig!!!!!! Vá¹ pas není platný.
Wie lange wollten Sie bleiben? Jak dlouho chcete zùstat
Aufenthalt pobyt
Ausreise výjezd
Einreisevisum vstupní vízum
Fragen nach dem Weg Hledání cesty
Wie komme ich nach ...? Jak se dostanu do ...?
Welche Ausfahrt? Jaký dálnièní výjezd?
Ist das die Straße nach ...? Je to cesta do ...?
Wie heißt dieser Ort? Jak se jmenuje toto místo?
Wo muß ich links abbiegen? Kde mám odboèit vlevo?
Wo muß ich rechts abbiegen? Kde mám odboèit vpravo?
In welcher Richtung? Kterým smìrem?